Klienci biznesowi

Oferta dla Przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Maziarz świadczy pełną obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która obejmuje:

  • windykacja sądowa i przed sądowa nieuregulowanych należności (niezapłacone faktury, należności wynikające z umów itp.),
  • wydawanie opinii prawnych,
  • opracowywanie pism przedprocesowych, wymagających wiedzy i argumentacji prawnej,
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych oraz sądowo- administracyjnych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami i innymi podmiotami,
  • przygotowywanie projektów umów, aktów organizacyjnych przedsiębiorców oraz innych dokumentów,
  • obsługa w zakresie praw pracowniczych,
 • modyfikowanie ofert handlowych