Posts tagged "rodo"

RODO – ogólna charakterystyka

Czerwiec 5th, 2018 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “RODO – ogólna charakterystyka”

RODO ogólna charakterystyka

W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone przede wszystkim w celu ujednolicenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie całej UE

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Warto przypomnieć, iż przetwarzanie danych osobowych to każda czynność związana z ich użyciem, czyli zapisywanie, kopiowanie czy przechowywanie w formie cyfrowej.

RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych, jak również wprowadza szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności oraz sankcje finansowe.

W jakim celu wprowadzono nowe przepisy?

Chodzi min. o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszych danych osobowym, aby nie tylko niepowalane osoby miały do nich dostęp ale i aby nie były swobodnie przetwarzane przez podmioty do tego nieuprawnione. Nadto min. rozporządzenie nakazuje upowszechnienie informacji kto, kiedy i w jakim procesie wykorzystał poszczególne dane oraz wprowadza prawo do bycia zapomnianym, tj. osoba fizyczna w każdym momencie może zażądać udostępnienia informacji o swoich danych osobowych, a także ich usunięcia również z baz danych. Ponadto RODO uzupełnia zasady uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób fizycznych, tak aby zgoda była wyrażona konkretnemu podmiotowi. Dodatkowo oświadczenie o jej udzieleniu powinno być sformułowane w jasny i prosty sposób. Nadto RODO wymaga, aby pobierane zgody charakteryzowała dobrowolność, toteż wyrażenie bądź brak zgody nie powinno wpływać na warunki zawieranej umowy. czytaj dalej (więcej…)