Klienci indywidualni

Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Maziarz świadczy obsługę prawną na rzecz osób fizycznych. Przedstawiamy poszczególne usługi dostępne w ofercie kancelarii. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na ich temat prosimy o kontakt.

 • zastępstwo przed sądami,
 • sporządzanie wszelkich pism (procesowych i nieprocesowych),
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, uchylenie),
 • windykacja sądowa i przed sądowa nieuregulowanych należności (niezapłacone faktury, należności wynikające z umów, itp.),
 • rozwody i separacje,
 • władza rodzicielska (ustanowienie, zmiana, pozbawienie),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, wypadki w pracy i w drodze do pracy, koszty leczenia, śmierć osoby bliskiej, poślizgnięcia, potknięcia itp.),
 • spadki (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
 • umowy (sporządzanie, analiza),
 • emerytury i renty,
 • prawo do wynagrodzenia,
 • pisma do ZUS i KRUS,
 • odwołania, skargi, zażalenia,
 • pisma do Urzędów