Klienci indywidualni

Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Maziarz świadczy obsługę prawną na rzecz osób fizycznych. Przedstawiamy poszczególne usługi dostępne w ofercie kancelarii. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na ich temat prosimy o kontakt.

  • zastępstwo przed sądami,
  • sporządzanie wszelkich pism (procesowych i nieprocesowych),
  • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, uchylenie),
  • windykacja sądowa i przed sądowa nieuregulowanych należności (niezapłacone faktury, należności wynikające z umów o pracę, pożyczek itp.),
  • rozwody i separacje,
  • władza rodzicielska (ustanowienie, zmiana, pozbawienie),
  • odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, wypadki w pracy i w drodze do pracy, koszty leczenia, śmierć osoby bliskiej, poślizgnięcia, potknięcia itp.),
  • spadki (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
  • umowy (sporządzanie, analiza),
  • emerytury i renty,
  • prawo do wynagrodzenia,
  • pisma do ZUS i KRUS,
  • odwołania, skargi, zażalenia,
  • pisma do Urzędów